Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2013


NGÀY ANH ĐI... 

Ngày anh đi...nhà sàn em mọc ngược 
Cột sến, cột lim chổng ngỗng vó lên trời 
Mái  lộn xuống nghiêng ngả chơi vơi 
Cửa toang hoác hứng sao trời loang lổ 

Ngày anh đi...gà mái quên nhảy ổ 
Qủa trứng găm trong bụng chẳng chui ra 
Chiếc mào cùn cụt bỗng loe loa 
ả quáng quàng sợ phải xa gà trống 

Ngày anh đi...ầm ào rừng động 
Túp lều hoang trống rỗng tận cùng 
ốc cô đơn chui trong vỏ bịt bùng 
Cả rừng cây một  vùng bão nổi 

Ngày anh đi...em quẩn quanh hũ tối...

Thứ Hai, 21 tháng 1, 2013


XIN ĐỪNG...
Anh đừng nói nhé lời yêu 
Mắt anh rực cháy đủ thiêu em rồi 
Em mộng du giữa cuộc đời 
Vạn tiếng yêu chẳng sánh lời mắt anh !

Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2013

BÂNG QUƠ
Ai cho ai gửi ai vần thơ
Ai nhớ , ai mong với ai chờ
Ai ơi! Ai ở ơi ai ấy
có biết ai vẫn khép cửa hờ?

Nhớ hồi ai chưa tỏ mặt ai
Ai có biết ai thức đêm dài
Ai mãi hôn vần thơ ai viết
suối lệ tràn thấm đẫm mắt nai

Ngày trời run rủi ai gặp ai
Ai e lệ chẳng dám nhìn ai
Công viên, cây cầu, dòng sông biết:
Ai vĩnh viễn ngự trong mắt ai...

Thứ Tư, 2 tháng 1, 2013

CHỢ NGƯỜIChợ người đau xé tâm hồn
Thương người khốn khó phải buôn sức mình
chỉ mong kiếm mấy đồng trinh
Nuôi con, nuôi mẹ, nuôi mình yếu đau...
Từ tinh mơ đến canh thâu
Quần quật bán sức, trán nhầu bậc thang...

Chợ người nhơ nhớp bùn than
nhuộm đen gương mặt gái ngoan quê nghèo
Chợ người trai tráng nhóc nheo
quẳng phăng sĩ diện làm mèo...trai bao

Yến oanh, oanh yến xôn xao
Kẻ mua, người bán đổi trao thú- người !